Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor pursestcbd.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van pursestcbd.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door CBDstore. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van deze disclaimer kan door CBDstore ten alle tijden verandert worden, zonder vooraankondiging.

Beperkte aansprakelijkheid

CBDstore zet zich in om de inhoud van cbdshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo accuraat mogelijk te houden, echter is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud van typfouten en programmeerfouten en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend en vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met CBDstore te mogen claimen of te veronderstellen.

De op cbdshop.nl aangeboden goederen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze goederen, prijzen en -of informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CBDstore.

CBDstore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Geen garantie op juistheid!

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CBDstore is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CBDstore.

Overig

Raadpleeg bij gebruik van CBD altijd eerst uw arts!